itueskifotograflar2013ocak099
 • İTÜ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ (İTÜDF) 

  • İTÜ'nün 11 Fakültesinden en genci (1992) olup 1884 yılında kurulan Yüksek Denizcilik Okulu'nun devamıdır. Tuzla'da Marmara Denizine 400 m kıyısı bulunan 70.000 m2 lik yerleşim alanı üzerinde, 52 bağımsız binada eğitimini lisans/yüksek lisans/doktora düzeylerinde sürdürür. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü/ Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümü mezunları 1 yıllık İngilizce Hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini takiben İTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans/ Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümü Diplomalarını alırlar. Bölüm mezunları  TC Gemi Adamları Sınav Merkezinde (GASM) sınava girerek Uzakyol Güverte Zabiti/ Makine, bilahare de Uzakyol Kaptanı/ Baş Mühendis Ehliyetlerini alarak uluslararası/ulusal filolarda Kaptan/ Baş Mühendis olarak çalışırlar. Mezunların bir kısmı da Özel Denizcilik Şirketlerinde Yönetici olarak görev yaparlar. 
  • Eğitim Türk ticari denizcilik eğitimi ananeleri doğrultusunda ast-üst ilişkilerini içeren, üniformalı, kız/erkek öğrenciler içindir. R/V Sismik 1 ve Hopa Romorkörü ve Martı motoru ile uygulamalı eğitimlerde kullanılmak üzere gemi ve çok sayıda teknesi ile yeterli eğitim vermeye hazırdır. Denizcilik Fakültesi Simülatörler Merkezi dünyanın önde gelen denizcilik araştırma ve uygulama merkezlerinden biridir. İTÜDF, 5 kıtadan 48 ülkenin Denizcilik Üniversiteleri ve öğrencileri Birliğininde (IAMU/IAMUS) kurucu başkanlığını yapmıştır. 
  • Her yıl ortalama 100 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, 50 Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği öğrencisi alan İTÜDF'sinin 74 kişilik Akademik Kadrosu vardır. Fakültenin Kapalı Yüzme Havuzu/Kapalı Spor Salonunda çeşitli sportif uğraşılarda bulunan öğrenciler yine kürek ve yelken kulüplerinde deniz sporlarını yaparlar. Daha fazla bilgiye www.df.itu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

   
 • SUNY DENİZCİLİK ÜNİVERSİTESİ- (SUNY Maritime) 

  • SUNY Denizcilik Üniversitesi, 1874 yılında, New York'ta St.Mary Eğitim Gemisinde kurulmuş olup, ABD'nin en köklü ilk ve 1 numaralı Denizcilik Üniversitesidir. 1934 yılında şu andaki 56.000 m2 lik Fort Schuyler Kampüsüne taşınmıştır. SUNY Denizcilik Üniversitesi, New York Eyalet Üniversiteleri sistemine 1948 yılında katılan ilk Üniversitelerden biri olup, yine ABD'de Denizcilik Eğitimine 1972 yılında ilk kız öğrenci alan üniversitedir. Throggs Neck Yarımadası üzerinde, East River 'ın Long Island Sound'a eriştiği bir konumda tarihi bir kale içinde kurulmuş olan Kampüs Kuzey Atlantik Okyanusu sahillerinde, New York Merkezi ve Manhattan'dan sadece birkaç mil uzaklıktadır. 
  • ABD'nin en gelişmiş Açık Deniz Eğitimi Gemisi Empire State VI (173m, 17.000 ton) ile 4 yıl boyunca her yaz yarıyılında 2 şer ay dünya denizlerinde açık deniz eğitimi gerçekleştirilir. Köprüüstü, elektronik seyir, uydu haberleşme, yük elleçleme simülatörlerini içeren Simülatörler Merkezi çağdaş denizcilik eğitiminde ağırlıklı olarak kullanılır. 
  • Yatılı ve üniformalı bir eğitim düzeninde mezunları 4 yıl sonunda Deniz Ulaştırma ve Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği BS/BE diplomalarının yanısıra US Coast Guard (ABD Sahil Güvenlik) Gemiadamları Sınavlarına katılarak Uzakyol Gemiadamı (Kaptan/Baş Mühendis ve Yüksek Lisans) ehliyetlerini de alırlar.Üniversitede sürdürülen diğer lisans eğitim programları hakkında daha fazla bilgiye www.sunymaritime.edu adresinden ulaşılabilinir. 

   
 • DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 
  • İTÜ, Denizcilik Fakültesi ile SUNY Denizcilik Üniversitesi çift diplomalı ortak uluslararası lisans programı sonunda Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İTÜ) ve Bachelor of Science-BS (SUNY) diplomaları verilecektir. Mezunlar Uzakyol Kaptanı ehliyet sınavlarına TC GASM'da girerler. T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı'nca düzenlenen Gemi adamı Yeterlik Sınavı'nı başarıyla geçenlere "Uzakyol Güverte Zabiti" Gemi adamı Yeterlik Belgesi verilir. Bu belge ile mezunlar ticari gemilerde 2. Zabit olarak çalışabilmektedirler. Uzakyol Güverte Zabitleri belirli bir denizde çalışma süresi sonrası gemiadamı yeterliklerini yükseltip önce Uzakyol Birinci Zabiti sonra da Uzakyol Kaptanı olurlar.
  • Bölüm mezunları Denizcilik şirketlerinde genel müdürlük, işletme müdürlüğü, teknik müdürlük, güverte enspektörlüğü ve personel enspektörlüğü gibi görevler üstlenebilmektedirler. Yine bölüm mezunları deniz tecrübesinin ardından Boğazlar Bölgesi'nde ve Türk limanlarında kılavuz kaptanlık yapabilmektedirler. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (İTÜDF) ile SUNY Denizcilik Üniversitesi(SUNYMC) Çift Diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları 4 yıl sürelidir.

 

TOEFL Lisan Sınavında başarılı olamayan öğrenciler için Lisans Programlarına başlamadan önce bir yıl İngilizce Hazırlık Sınıfı zorunlu olup Hazırlık Sınıfı Eğitimi İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda yapılacaktır. Bu sınıfta Temel İngilizce Eğitiminin yanında kredisiz TEMEL DENİZCİLİK SERTİFİKA EĞİTİMLERİ ve DENİZCİLİK ORYANTASYON EĞİTİMLERİ yapılacaktır. Duyurular kısmından TOEFL koşullarıyla ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

İTOEFL Sınavında başarılı olarak doğrudan Lisans Eğitimine başlayan öğrencilere Güz Yarıyıl Derslerine ek olarak TEMEL DENİZCİLİK SERTİFİKA EĞİTİMLERİ ve DENİZCİLİK ORYANTASYON EĞİTİMLERİ verilecektir.

 

Birinci Sınıf Eğitiminin Güz Yarıyılı İTÜDF 'de, Bahar Yarıyılı ise SUNYMC de yapılacaktır. 

İkinci Sınıf Eğitimi Güz ve Bahar Yarıyılları SUNYMC de yapılacaktır. İkinci Sınıf Yaz Yarıyılında ki 3 ay sürecek olan ikinci AÇIK DENİZ EĞİTİMİ, SUNYMC Eğitim Gemisi T/S EMPIRE STATE VI ile yapılacaktır.

 

Üçüncü Sınıf Güz Yarıyılı Eğitimi İTÜDF' de yapılacaktır. Üçüncü Sınıf Bahar Yarıyılı ile Yaz Yarıyılı boyunca Üçüncü ve son AÇIK DENİZ EĞİTİMİ Ulusal/Uluslararası armatör ticari gemilerinde yapılacaktır.

 

Dördüncü Sınıf Güz ve Bahar Yarıyılı Eğitimleri İTÜDF' de yapılacaktır.

 

Öğrenciler Uzakyol Gemiadamı Ehliyet Sınavlarına Türkiye'de (TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı-GASM) girerler.

 

Çift Diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları kız-erkek öğrencilerle üniformalı, yatılı bir düzende(ABD) ast-üst ilişkileri içinde gerçekleştirilir. Üniformaların temini, kitap-kırtasiye ve eğitim-staj malzemeleri öğrenciye aittir.

 

 

Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; TC vatandaşı olmak; evli veya dul olmamak; reşit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öğrencilerde 1,65 m'den, kız öğrencilerde 1,62 m'den, az olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; ön kayıtta yapılacak mülakat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak; sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığını, her iki kulağının arızasız olduğunu Bölge Liman Başkanlıkları'nın öngördüğü bir hastaneden alınacak “Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi” ile kesin kayıtta belgelemek gerekir.

 

Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptırılacak soruşturmada tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olması, herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmamış ve başvuru tarihinde hakkında soruşturma kamu davası ile taksirli suçlar hariç şahsi bir ceza davası açılmamış koşulu aranacaktır.

 

İTÜ Denizcilik Fakültesi Kız ve Erkek karma eğitim-öğretim yapan İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, üniformalı bir fakültedir. Üniformaların temini öğrenciye aittir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü; önceki ismi Güverte Bölümünün sunduğu tüm yeterlikleri sağlamakta olup ek olarak mühendislik vasıfları ile desteklenmektedir.