• Öğrenim ücretleri birinci ve ikinci dönem başında iki taksit şeklinde ödenir.
  • Öğrenim ücretleri, İTÜ’deki yıllar için İTÜ’ye, ABD’deki yıllar için ABD’ye yapılır.
  • İTÜ’ye yapılacak olan ödemelerin tarihleri www.sis.itu.edu.tr adresinde duyurulacaktır.
  • Ödemeler sadece öğrenim ücretlerini içermektedir, bunların dışında yurt, kırtasiye, kişisel harcamalar, sağlık sigortası vb. giderler ayrıca ödenecektir.
  • ABD’deki öğrenim ücretlerine her yıl belirli bir oranda artış yapılabilmektedir. Dolayısıyla öğrenciler, Binghamton'da eğitim alacakları sene belirlenecek olan ücreti ödeyeceklerdir.
  • İTÜ’deki akademik yıl başına ödenecek olan öğrenim ücreti 2024-2025 Akademik yılı için 39.900 TL’dir.
  • İngilizce Hazırlık Okuluna devam edecek öğrenciler için 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücreti bir akademik yıl için 40.000 TL olacaktır.
  • ABD’deki güncel öğrenim ücretlerini (Out state tuition veya Non-Residential student tutarları) https://www.binghamton.edu/admissions/cost/  internet adresinden öğrenebilirsiniz.
  • Öğrencilerimizden gelen geri dönüşler ışığında, ABD’deki öğrencilerimiz bir akademik yılda, öğrenim harcı dışında ortalama 15.000 ABD doları harcama yapabilmektedirler.

Burs Olanakları

UOLP öğrencilerine, her yıl “YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” ile duyurulan kriter çerçevesinde ve toplam sayının %30’unu geçmemek kaydıyla belirlenen kontenjanlar doğrultusunda, öğrencilerin YKS başarıları dikkate alınarak öğrenim ücretinin tamamından veya bir kısmından muaf tutulmaları şeklinde karşılıksız burslar verilebilir. Binghamton, İTÜ öğrencilerinden toplanan öğrenim ücretlerinin %10'unu burs için tahsis edecektir.

 

Her yıl, en yüksek YKS puanına sahip 1 öğrenci YÖK bursu olarak adlandırılan ve ÖSYM kitapçığında duyurulan %50 eğitim ücreti bursu olarak alır. Burs süresi hazırlık süresi hariç dört yıldır.

 

Toplanan burs fonları öncelikle YÖK bursiyerlerine ödenecektir ve kalan miktar var ise ilk yıl ve üçüncü yılsonunda İTÜ’daki not ortalamaları esas alınarak diğer öğrencilere dağıtılabilir.

 

İTÜ, Binghamton'ı bursiyerler hakkında bilgilendirecek ve her akademik yıl başlangıcında burslu öğrencilerin listesini Binghamton'a gönderecektir.

 

YÖK bursları bursiyer öğrenci lisans derecesi süresince akademik başarı şartlarını sağladığı sürece devam eder. Diğer burslar İTÜ tarafından uygun şartlara sahip öğrencilerin not ortalamalarına göre belirlenir.ÖNEMLİ NOT: İTÜ'deki dönemler için Çift Diploma Programları öğrenim ücretleri, Vakıfbank şubelerinden öğrenci numarasıyla ya da Vakıfbank ATMlerinden yine öğrenci numarasıyla ödenmektedir. Herhangi bir IBAN numarasına ödeme yapmayınız.