gemı_ınsaatı_gemı_mak

YABANCI DİL KOŞULU

Programa yerleştirilen tüm öğrenciler, lisans eğitimlerine başlayabilmek için aşağıdaki yabancı dil koşullarından birini sağlamak zorundadırlar;

  • TOEFL iBT: 79
  • PTE: 55 (sınavın tüm bölümlerinden en az 50)

Kesin kayıtlar esnasında yukarıdaki yabancı dil koşullarını sağlayamayan öğrenciler İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Hazırlık eğitimine alınırlar. Hazırlık eğitimi azami 2 yıldır.

TÜRKİYE’DE ALINAN TOEFL İBT ve PTE SINAV SONUÇLARI SADECE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN SINAV MERKEZLERİNDEN ALINDIĞI TAKDİRDE GEÇERLİDİR.

TOEFL İBT SINAV SONUÇLARININ GEÇERLİLİĞİ 2 YILDIR.