TEKSTİL GELİŞTİRME VE PAZARLAMAİstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü lider Üniversitesi olarak, kurulduğu 1773 yılından bu yana sürekli değişim ilkesiyle gelişimini sürdürmüş ve Türk Sanayiinin gelişimine damgasını vurmuştur.Kökü 1955 yılında Makina Fakültesi’nde kurulan Tekstil Kürsüsü ‘ne dayanan, 1983 yılında İstanbul’daki ilk ve tek Tekstil Mühendisliği Bölümü olarak Türkiye’nin en köklü lider Üniversitesinde başlamış olan faaliyetler sürekli gelişerek 2004 yılında Türkiye’nin bu alanda yegâne Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Bu faaliyetler kapsamındaki önemli girişimlerden biri de New York’ta bulunan "Fashion Institute of Technology" ile ortak yürütmekte olduğumuz  “Tekstil Geliştirme ve Pazarlama” programının 2004 yılında açılmış olmasıdır. İLK mezunlarını 2008 yılında vermiştir. Bu vesile ile İTÜ, Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii’ne bu program mezunlarımızı da sunarak sanayinin uluslararası düzeyde gelişimine önemli katkıda bulunmaktadır. Bu cümleden olarak başta İstanbul ve çevresinde bulunanlar olmak üzere Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii’ne ışık tutmaktadır ve gelişmesinin temel dayanağını gerçekleştirdiği üniversite-sanayi işbirliği oluşturmaktadır.Herkes tarafından çok iyi bilindiği üzere; bugün teknolojik olarak dünya ile rekabet eden Tekstil ve Hazır Giyim sektörümüzün ülkemizin de ihtiyacı olan ihracatı arttırma trendini sürdürmesi gerekmektedir ve bu da ancak mevcut pazarlardaki varlığını daha da geliştirmesi ve rekabet gücünü arttırarak yeni pazarlara girilmesi ile mümkün olabilecektir. Daha esnek, verimli ve çok yönlü üretim yaparak katma değeri daha yüksek , modaya yön veren ürünler imal eden Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii dünyada lider konuma gelebilecek potansiyele sahiptir. Kaldı ki başarılı ve çalışkan sanayicimizin de bu en tabii hakkıdır. Tekstil Geliştirme ve Pazarlama programımız sektörün bu gereksinimini karşılamasında önemli yapı taşlarından birini oluşturmak üzere kurulmuş ve yapılandırılmıştır.Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programının kuruluşu ilk defa 2002 yılında "Fashion Institute of Technology" ile yapılan işbirliği görüşmeleri kapsamında gündeme gelmiştir.

Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayimizin yetkilileri ile yaptığımız çeşitli toplantılarda, kökleri Osmanlı imparatorluğuna dayanan sanayimizin teknik alt yapı bakımından son derece güçlü olduğu ancak katma değeri yüksek ürün eldesi ile pazarlama stratejilerini geliştirerek sahip olduğu üstün nitelikteki ürünlerinin uluslararası pazarlarda etkinliğinin arttırılmasının gerektiği hususu gündeme gelmiştir.  Yeni pazarlama girilmesi için yeterli teknik altyapısı olan ancak satış ve pazarlama stratejilerini geliştirebilecek, müşteri ilişkilerini daha üst bir düzeye getirebilecek uzmanların eksikliği her vesile ile ifade edilmektedir. Bu gerçek ışığında konu misyonlarımızdan birinin sanayiye yön vermek olduğu gerçeğinden yola çıkarak söz konusu görüşmelerde ele alınmıştır. Tekstil Geliştirme ve Pazarlama programının “Moda yönlendirmeli pazarlama” felsefesine dayalı olan eğitim-öğretim programı ile öğrencilere kazandıracağı bilgi ve becerilerin Sanayimizdeki bu boşluğu gidereceği ve önemli katkıda bulunacağı ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de hiçbir Üniversite’de bulunmayan ancak her vesile ile dile getirilen bu tür bir öğretim programı ile ilgili çözümü yine her ilkte olduğu gibi İ.T.Ü. gerçekleştirmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda dünyadaki gelişmeler ve ülkemizin gerçekleri göz önünde bulundurularak program içeriği hazırlanmış ve 2004 yılında öğretime başlanmıştır. Türkiye’de İLK ve TEK olan programımız İLK mezunlarını 2008 yılında vermiştir.Programın Kapsamı

Program kapsamında öncelikle Tekstil Teknolojisi ve Bilimleri ile ilgili olarak elyaf, iplik, dokuma ve örme kumaş, nonwoven, boya, baskı, terbiye teknolojileri ve ürünleri ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Temel teknolojik bilgilendirme ile beraber uluslararası pazarlar, tekstil ürünlerinin pazarlama teknikleri, ekonomi ve finansal konularda bilgi aktarımı gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde herhangi bir Tekstil ve Hazır Giyim ürününün Pazar payını arttırmaya yönelik olarak göz önünde bulundurulması gereken unsurlar ayrıntılı olarak işlenmektedir. Bunun yanı sıra pazarları ve Pazar payını etkileyen moda konusunda genel bilgilendirme yapılmaktadır. Böylece belirli niteliklere sahip tekstil ürünlerinin geliştirilmesi ve pazarlanması becerisine sahip uzmanların yetiştirilmesi mümkün olmaktadır. Bu kapsamda verilen dersler;

  • Elyaf, iplik, dokuma ve örme kumaş, nonwoven, boya, baskı, terbiye teknolojileri ve ürünleri ile
  • Moda Sanayii’ne giriş
  • Uluslararası pazarlar,
  • Tekstil ürünlerinin pazarlama teknikleri,
  • Ekonomi & finans
  • İş İdaresi
  • Reklam ve Promosyon
  • Ekoloji ve çevre problemleri

gibi teorik ve uygulamalı derslerdir. Bu derslerin yanı sıra öğrencilere sanayide uygulama projesi ile sanayiyi yakından tanıma fırsatı getirilmiştir.

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama bölümünde zorunlu staj bulunmamaktadır.

 

Programın ilk iki yılında öğrenciler İ.T.Ü.’de okunmaktadır. Üniversitemiz program amacına yönelik olarak Fakültemiz bünyesinde öğrencilerimizin bilgi becerilerini geliştirmesine olanak sağlayacak Tasarım ve Uygulama Laboratuvarlarını kurmuştur. Resim 1, 2 ve 3 de bu laboratuvarlardan bazıları görülmektedir. Bu laboratuvarlarda öğrenciler program kapsamındaki dersler çerçevesinde kendi oluşturdukları örneklerle malzeme yapılarını ayrıntılı olarak anlamakta ve farklı uygulamaları gerçekleştirmektedirler.  


RESİM 1Resim-1 Dokuma Tasarım ve Uygulama LaboratuvarıRESİM 2Resim-2 Örme Tasarım ve Uygulama Laboratuvarı


RESİM

 

 Resim-3 Hazır Giyim Tasarım ve Uygulama LaboratuvarıBunun yanında gerek tekstil kalite kontrol laboratuvarı gerekse modern bilgisayar laboratuvarları öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

Mesleki teknik derslerin yanında ekonomi, pazarlama, finans, iş idaresi gibi dersler Üniversitemiz İşletme Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından; Ekoloji ve çevre bilincini geliştirici dersler ise Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından yürütülmektedir. Tüm bunlara ilaveten bazı derslerde sanayide deneyimli, üst düzey uzmanlardan da yararlanılmaktadır. Görüldüğü gibi Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programı interdisipliner bir şekilde eğitim-öğretimi gerçekleştirerek farklı Bölümlerimizin katkısı ile teknik, yönetim, pazarlama ve çevre bilincine sahip mezunları hedeflemektedir.

Öğrenciler programın 3. ve 4. yıllarını New York, Manhattan’da bulunan "Fashion Institute of Technology “’de okumaktadırlar. Burada FIT’nin yürüttüğü programlara dahil olup dünyanın her tarafından farklı kültürlerden gelen FIT öğrencileriyle aynı sınıflarda öğrenim görmektedirler. ve bu öğrencilerin takip ettiği ortak programa tabii katılmaktadırlar. Bu sayede öğrenciler, New York’daki eğitimlerini bir bütünsellik içinde tamamlamaktadırlar. FIT’de okuyan Tekstil Geliştirme ve Pazarlama 4. Sınıf öğrencileri sanayide uygulama projesi yapmaktadırlar. Bu şekilde ABD’de sanayiyi yakından tanıma fırsatı yakalamaktadırlar. Programımızın en önemli katkılarından biri de proje çıktıları olmaktadır. Aşağıdaki linkte görüleceği gibi önceki mezun öğrencilerimiz JEANS sektörü yetkililerinin danışmanlığında bir JEANS markası oluşturma proje çalışması yapmışlardır. Söz konusu proje kapsamında karar verme yetilerini geliştirerek sadece bir ürün geliştirme değil ticari olarak geçerli olabilecek bir MARKA yaratma çalışmasını gerçekleştirmişlerdir. Bu tür çalışmaları gerçekleştirerek mezun olan öğrencilerimiz ülkemizin gereksinim duyduğu modaya dayalı yeni ürün ve MARKA yaratma çalışmasına katkıda bulunacaklardır.

Öğrencilerimizin tüm bu çalışmaları İngilizce dilinde gerçekleştirecekleri için başlangıç olarak yeterli TOEFL (80 IBT veya 550 PBT+ 4 TWE) (TÜRKİYE’DE ALINAN TOEFL IBT SINAV SONUÇLARI SADECE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN TOEFL SINAV MERKEZLERİNDEN ALINDIĞI TAKDİRDE GEÇERLİDİR.) , PTE (53) skoruna sahip olmaları gerekmektedir. Programa giriş için değil ancak BAŞLAMAK için FIT tarafından istenen bu koşulu sağlamaları gerekmektedir.Programa girmek isteyen adayların, bu yıl düzenlenecek olan TYT sınavından en az 150 puan almış olması ve bunu takiben Temmuz ayında Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak olan Mesleki Eğilim Belirleme Sınavı/Mülakat'ta başarılı olması gerekmektedir.

Sonuç olarak;

İ.T.Ü. “Tekstil Geliştirme ve Pazarlama” programı ile Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayii’nde sürdürülmekte olan geliştirme çabalarına insan kaynakları bakımından önemli düzeyde destek vermeği hedeflemektedir. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz A.B.D.’de bir yıl çalışma hakkına sahip olmaktadır. Böylece yurt dışında mezuniyet sonrası ilk deneyimlerini kazanmak fırsatını da yakalamaktadırlar.

Sonsöz; Tekstil Geliştirme ve Pazarlama programı mezunlarını ,sahip olacakları kariyer sayesinde , parlak bir gelecek beklemektedir.Prof. Dr. Bülent ÖZİPEK

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama  Programı KoordinatörüJEANS Projesi Link