Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları, eğitimleri sırasında aldıkları analitik ve teknolojik bilgileri, sosyal bilimlerde edindikleri bakış açısıyla yoğurarak çalışma alanlarını yüksek teknolojili imalat sanayiinden, banka ve sigortacılık hizmetlerine, turizmden, sağlık sektörüne kadar genişletmeyi başarmışlardır. Endüstri Mühendisleri farklı sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlarda; Stratejik Planlama, İş Geliştirme, Planlama-Bütçeleme, Üretim ve Planlama, Kalite Kontrol, Satınalma ve Tedarik Zinciri, Proje Yönetimi, Araştırma-Geliştirme ve İnsan Kaynakları konularında görev almaktadırlar.